Excel formule Z.TOETS

Z.TOETS: Geeft de eenzijdige kanswaarde voor een Z-toets.

Syntaxis Z.TOETS

Z.TOETS(matrix,x,[sigma])

matrix: De matrix of het gegevensbereik waartegen u x wilt testen.

x: De waarde die u wilt testen.

sigma: De (al bekende) standaarddeviatie voor de populatie. Als u sigma weglaat, wordt de standaarddeviatie voor de steekproef gebruikt.

Functie Z.TOETS in het Engels

De functie Z.TOETS wordt in het Engels gebruikt als: ZTEST

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule Z.TOETS is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit.



Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →