Excel formule AANG.DUUR

AANG.DUUR: Geeft de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, uitgaande van EUR 100 nominale waarde.

De formule AANG.DUUR in Excel berekent de aangepaste Macauley-duur van een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde 100 euro bedraagt.

Syntaxis AANG.DUUR

AANG.DUUR(stortingsdatum, vervaldatum, coupon, rendement, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

coupon: Het jaarlijkse rentepercentage van het waardepapier.

rendem: Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie AANG.DUUR in het Engels

De functie AANG.DUUR wordt in het Engels gebruikt als: MDURATION

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule AANG.DUUR is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AFW.ET.PRIJS, AFW.ET.REND, AFW.LT.PRIJS, AFW.LT.REND, AMORDEGRC.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →