Excel formule AANTAL

AANTAL: Telt het aantal getallen in de argumentenlijst.

De formule AANTAL in Excel de functie AANTAL telt het aantal cellen dat getallen bevat en tevens het aantal getallen in de argumentenlijst. Gebruik de functie AANTAL om het aantal gegevensitems vast te stellen in een numeriek veld binnen een bereik of een matrix met getallen. U kunt bijvoorbeeld de volgende formule invoeren om het aantal getallen in het bereik A1:A20 te tellen:

Syntaxis AANTAL

AANTAL(waarde1, [waarde2], ...)

waarde1: Verplicht. Het eerste item, de eerste celverwijzing of het eerste bereik waarin u de getallen wilt tellen.

waarde2; ...: Maximaal 255 extra items, celverwijzingen of bereiken waarin u de getallen wilt tellen.

Functie AANTAL in het Engels

De functie AANTAL wordt in het Engels gebruikt als: COUNT

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule AANTAL is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AANTAL.ALS, AANTAL.LEGE.CELLEN, AANTALARG, AANTALLEN.ALS, BETA.INV.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →