Excel formule AANTAL.ALS

AANTAL.ALS: Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium.

De formule AANTAL.ALS in Excel de functie AANTAL.ALS telt het aantal cellen in een bereik dat voldoet aan een enkel criterium dat u opgeeft. U kunt bijvoorbeeld alle cellen tellen die met een bepaalde letter beginnen of alle cellen tellen die een getal bevatten dat groter of kleiner is dan een getal dat u opgeeft. Stel dat u een werkblad hebt dat een lijst met taken bevat in kolom A en de voornaam van de persoon aan wie de taak is toegewezen in kolom B. Met de functie AANTAL.ALS kunt u tellen hoe vaak de naam van een persoon in kolom B voorkomt en zo bepalen hoeveel taken aan die persoon zijn toegewezen. Bijvoorbeeld:

Syntaxis AANTAL.ALS

AANTAL.ALS(bereik, criterium)

bereik: Verplicht. Een of meer cellen die moeten worden geteld, inclusief de nummers of namen, matrices of verwijzingen met getallen. Lege waarden en tekstwaarden worden genegeerd.

criterium: Verplicht. Een getal, expressie, celverwijzing of tekenreeks die bepaalt welke cellen worden geteld. Een criterium kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 32, ">32", B4, "appels" of "32".

Functie AANTAL.ALS in het Engels

De functie AANTAL.ALS wordt in het Engels gebruikt als: COUNTIF

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule AANTAL.ALS is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AANTAL.LEGE.CELLEN, AANTALARG, AANTALLEN.ALS, BETA.INV, BETA.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →