Excel formule AANTAL.LEGE.CELLEN

AANTAL.LEGE.CELLEN: Telt het aantal lege cellen in een bereik.

De formule AANTAL.LEGE.CELLEN in Excel telt het aantal lege cellen in een opgegeven bereik.

Syntaxis AANTAL.LEGE.CELLEN

AANTAL.LEGE.CELLEN(bereik)

bereik: Het bereik waarin u de lege cellen wilt tellen.

Functie AANTAL.LEGE.CELLEN in het Engels

De functie AANTAL.LEGE.CELLEN wordt in het Engels gebruikt als: COUNTBLANK

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule AANTAL.LEGE.CELLEN is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AANTALARG, AANTALLEN.ALS, BETA.INV, BETA.VERD, BINOM.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →