Excel formule AANTALARG

AANTALARG: Telt het aantal waarden in de argumentenlijst.

De formule AANTALARG in Excel de functie AANTALARG telt het aantal niet-lege cellen in een bereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.).

Syntaxis AANTALARG

AANTALARG(waarde1, [waarde2], ...)

waarde1: Verplicht. Het eerste argument met de waarden die u wilt tellen.

waarde2; ...: Maximaal 255 extra argumenten met de waarden die u wilt tellen.

Functie AANTALARG in het Engels

De functie AANTALARG wordt in het Engels gebruikt als: COUNTA

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule AANTALARG is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AANTALLEN.ALS, BETA.INV, BETA.VERD, BINOM.VERD, BINOMIALE.INV.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →