Excel formule AANTALLEN.ALS

AANTALLEN.ALS: Berekent een voorwaardelijk AANTAL aan de hand ven meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007).

De formule AANTALLEN.ALS in Excel past criteria toe op cellen in meerdere bereiken en telt hoe vaak aan alle criteria wordt voldaan.

Syntaxis AANTALLEN.ALS

AANTALLEN.ALS(criteriabereik1, criterium1, [criteriabereik2, criterium2]…)

criteriabereik1: Het eerste bereik waarin de bijbehorende criteria worden geëvalueerd.

criterium1: Verplicht. Het criterium in de vorm van een getal, expressie, celverwijzing of tekst op basis waarvan wordt bepaald welke cellen worden geteld. Een criterium kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 32, ">32", B4, "appels" of "32".

criteriabereik2, criterium2, ...: Extra bereiken en bijbehorende criteria. Er zijn maximaal 127 paren met een bereik en een criterium toegestaan.

Functie AANTALLEN.ALS in het Engels

De functie AANTALLEN.ALS wordt in het Engels gebruikt als: COUNTIFS

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule AANTALLEN.ALS is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BETA.INV, BETA.VERD, BINOM.VERD, BINOMIALE.INV, CHIKW.INV.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →