Excel formule ADRES

ADRES: Geeft een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad.

De formule ADRES in Excel met de functie ADRES kunt u het adres ophalen van een cel in een werkblad waarvan u het rij- en kolomnummer opgeeft. Het resultaat van ADRES(2;3) is bijvoorbeeld $C$2. Een ander voorbeeld: het resultaat van ADRES(77;300) is $KN$77. U kunt andere functies, zoals de functies RIJ en KOLOM, gebruiken om de argumenten (argument: een waarde waarmee u informatie toevoegt aan een actie, gebeurtenis, methode, eigenschap, functie of procedure.) rij- en kolomnummer voor de functie ADRES op te geven.

Syntaxis ADRES

ADRES(rij_getal, kolom_getal, [abs_getal], [A1], [blad_tekst])

rij_getal: Een numerieke waarde die het rijnummer voor de celverwijzing aangeeft.

kolom_getal: Een numerieke waarde die het kolomnummer voor de celverwijzing aangeeft.

abs_getal: Een numerieke waarde die het type verwijzing aangeeft dat als resultaat moet worden gegeven.

A1: Een logische waarde die aangeeft of het verwijzingstype A1 of R1K1 moet worden gebruikt. Bij type A1 worden kolommen alfabetisch gelabeld en worden rijen numeriek gelabeld. Bij type R1K1 worden zowel kolommen als rijen numeriek gelabeld. Als A1 WAAR is of is weggelaten, geeft ADRES een A1-verwijzing. Als A1 ONWAAR is, geeft ADRES een R1K1-verwijzing.

blad_tekst: Een tekstwaarde die de naam aangeeft van het werkblad dat wordt gebruikt als externe verwijzing. De formule =ADRES(1;1:::"Blad2") geeft bijvoorbeeld Blad2!$A$1 als resultaat. Als u het argument blad_tekst weglaat, wordt er geen bladnaam gebruikt en verwijst het adres dat door de functie wordt geretourneerd naar een cel in het huidige werkblad.

Functie ADRES in het Engels

De functie ADRES wordt in het Engels gebruikt als: ADDRESS

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule ADRES is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BEREIKEN, DRAAITABEL.OPHALEN, HORIZ.ZOEKEN, HYPERLINK, INDEX.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →