Excel formule AFRONDEN

AFRONDEN: Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen, aangeven door het tweede argument in de formule.

De formule AFRONDEN in Excel de functie AFRONDEN rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen. Als de cel A1 bijvoorbeeld 23,7825 bevat en u die waarde wilt afronden op twee decimalen, kunt u de volgende formule gebruiken:

Syntaxis AFRONDEN

AFRONDEN(getal, aantal_decimalen)

getal: Het getal dat u wilt afronden.

aantal-decimalen: Het aantal decimalen waarop u het argument getal wilt afronden.

Functie AFRONDEN in het Engels

De functie AFRONDEN wordt in het Engels gebruikt als: ROUND

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule AFRONDEN is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AFRONDEN.BENEDEN, AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG, AFRONDEN.BOVEN, AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG, AFRONDEN.N.VEELVOUD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →