Excel formule AFRONDEN.BOVEN

AFRONDEN.BOVEN: Rondt een getal naar boven af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule.

De formule AFRONDEN.BOVEN in Excel rondt de absolute waarde van een getal naar boven af, verder van nul af, naar het meest dichtbij gelegen significante veelvoud. Als u uw prijzen altijd wilt afronden op 5 of 10 cent en het product op € 4,42 is geprijsd, gebruikt u de formule =AFRONDEN.BOVEN(4,42; 0,05) om prijzen af te ronden naar het dichtstbij gelegen veelvoud van vijf cent. Een product dat eigenlijk € 4,42 kost, wordt dan als € 4,45 geprijsd.

Syntaxis AFRONDEN.BOVEN

AFRONDEN.BOVEN(getal, significantie)

getal: De waarde die u wilt afronden.

significantie: Het veelvoud waarop u wilt afronden.

Functie AFRONDEN.BOVEN in het Engels

De functie AFRONDEN.BOVEN wordt in het Engels gebruikt als: CEILING

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule AFRONDEN.BOVEN is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG, AFRONDEN.N.VEELVOUD, AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, AFRONDEN.NAAR.BOVEN, AGGREGAAT.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →