Excel formule AFRONDEN.N.VEELVOUD

AFRONDEN.N.VEELVOUD: Geeft een getal afgerond op het gewenste veelvoud.

De formule AFRONDEN.N.VEELVOUD in Excel geeft een getal dat is afgerond op het gewenste veelvoud.

Syntaxis AFRONDEN.N.VEELVOUD

AFRONDEN.N.VEELVOUD(getal, veelvoud)

getal: De waarde die u wilt afronden.

veelvoud: Het veelvoud waarop u getal wilt afronden.

Functie AFRONDEN.N.VEELVOUD in het Engels

De functie AFRONDEN.N.VEELVOUD wordt in het Engels gebruikt als: MROUND

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule AFRONDEN.N.VEELVOUD is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, AFRONDEN.NAAR.BOVEN, AGGREGAAT, ASELECT, ASELECTTUSSEN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →