Excel formule AFW.LT.REND

AFW.LT.REND: Geeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn.

De formule AFW.LT.REND in Excel berekent het rendement voor een waardepapier met een afwijkende (lange of korte) laatste termijn.

Syntaxis AFW.LT.REND

AFW.LT.REND(stortingsdatum, vervaldatum, laatste_rente, rente, prijs, aflossingsprijs, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

laatste_rente: De laatste couponvervaldatum van het waardepapier.

rente: Het rentepercentage van het waardepapier.

prijs: De prijs van het waardepapier.

aflossingsprijs: De aflossingsprijs van het waardepapier per 100 euro nominale waarde.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie AFW.LT.REND in het Engels

De functie AFW.LT.REND wordt in het Engels gebruikt als: ODDLYIELD

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule AFW.LT.REND is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AMORDEGRC, AMORLINC, BET, COUP.AANTAL, COUP.DAGEN.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →