Excel formule ALS

ALS: Kiest tussen twee expressies afhankelijk van een logische expressie.

Functie ALS in het Engels

De functie ALS wordt in het Engels gebruikt als: IF

Excel formules uit de categorie Logisch

De Excel formule ALS is een functie van de Excel formules categorie Logisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: ALS.FOUT, EN, NIET, OF, ONWAAR.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →