Excel formule ALS.FOUT

ALS.FOUT: Geeft als resultaat een waarde die je opgeeft als een formule een fout retourneert. Anders geeft hij het resultaat van de formule (Nieuw in Excel 2007).

De formule ALS.FOUT in Excel geeft een opgegeven waarde als resultaat als een formule een foutwaarde als resultaat heeft. Als dat niet het geval is, wordt het resultaat van de formule weergegeven. Gebruik de functie ALS.FOUT voor het opsporen en oplossen van fouten in een formule (formule: een opeenvolging van waarden, celverwijzingen, namen, functies of operatoren in een cel die samen een nieuwe waarde produceren. Een formule begint altijd met een gelijkteken (=).).

Syntaxis ALS.FOUT

ALS.FOUT(waarde, waarde_indien_fout)

waarde: Het argument dat op fouten wordt gecontroleerd.

waarde_indien_fout: De waarde die moet worden geretourneerd als de formule een foutwaarde als resultaat geeft. De volgende fouttypen kunnen als resultaat worden gegeven: #N/B, #WAARDE!, #VERW!, #DEEL/0!, #GETAL!, #NAAM? of #LEEG!.

Functie ALS.FOUT in het Engels

De functie ALS.FOUT wordt in het Engels gebruikt als: IFERROR

Excel formules uit de categorie Logisch

De Excel formule ALS.FOUT is een functie van de Excel formules categorie Logisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: EN, NIET, OF, ONWAAR, WAAR.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →