Excel formule AMORDEGRC

AMORDEGRC: Geeft de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen.

De formule AMORDEGRC in Excel berekent de afschrijving voor elke boekingsperiode. Deze functie is gebaseerd op het Franse boekhoudsysteem. Als een activum midden in de boekingsperiode wordt aangekocht, is de afschrijving pro rato van toepassing. De functie lijkt op AMORLINC, maar met deze functie wordt in de berekening gebruikgemaakt van een afschrijvingscoëfficiënt die afhankelijk is van de levensduur van de activa.

Syntaxis AMORDEGRC

AMORDEGRC(kosten, aankoopdatum, eerste_termijn, restwaarde, termijn, snelheid, [soort_jaar])

kosten: De kostprijs van het activum.

aankoopdatum: De datum van aankoop van het activum.

eerste_termijn: De einddatum van de eerste periode.

restwaarde: De restwaarde aan het einde van de levensduur van het activum.

termijn: De periode.

snelheid: Het afschrijvingspercentage.

soort_jaar: Het type dagentelling dat u wilt gebruiken.

Functie AMORDEGRC in het Engels

De functie AMORDEGRC wordt in het Engels gebruikt als: AMORDEGRC

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule AMORDEGRC is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: AMORLINC, BET, COUP.AANTAL, COUP.DAGEN, COUP.DAGEN.BB.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →