Excel formule AMORLINC

AMORLINC: Geeft de afschrijving voor elke boekingsperiode.

De formule AMORLINC in Excel berekent de afschrijving voor elke boekingsperiode. Deze functie is gebaseerd op het Franse boekhoudsysteem. Als een activum midden in de boekingsperiode worden aangekocht, is de afschrijving pro rato van toepassing.

Syntaxis AMORLINC

AMORLINC(kosten, aankoopdatum, eerste_termijn, restwaarde, termijn, snelheid, [soort_jaar])

kosten: De kostprijs van het activum.

aankoopdatum: De datum van aankoop van het activum.

eerste_termijn: De einddatum van de eerste periode.

restwaarde: De restwaarde aan het einde van de levensduur van het activum.

termijn: De periode.

snelheid: De snelheid van de afschrijving.

soort_jaar: Het type dagentelling dat u wilt gebruiken.

Functie AMORLINC in het Engels

De functie AMORLINC wordt in het Engels gebruikt als: AMORLINC

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule AMORLINC is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BET, COUP.AANTAL, COUP.DAGEN, COUP.DAGEN.BB, COUP.DAGEN.VV.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →