Excel formule BEREIKEN

BEREIKEN: Geeft het aantal bereiken in een verwijzing.

De formule BEREIKEN in Excel geeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzing. Een bereik is een reeks aaneengesloten cellen of een enkele cel.

Syntaxis BEREIKEN

BEREIKEN(verwijzing)

verw: Een verwijzing naar een cel of een cellenbereik die kan verwijzen naar meer dan één gebied. Als u meerdere verwijzingen wilt opgeven met één argument, moet u een extra paar ronde haken gebruiken zodat de puntkomma niet wordt geïnterpreteerd als scheidingsteken. Zie het volgende voorbeeld.

Functie BEREIKEN in het Engels

De functie BEREIKEN wordt in het Engels gebruikt als: AREAS

Excel formules uit de categorie Zoeken en verwijzen

De Excel formule BEREIKEN is een functie van de Excel formules categorie Zoeken en verwijzen. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DRAAITABEL.OPHALEN, HORIZ.ZOEKEN, HYPERLINK, INDEX, INDIRECT.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →