Excel formule BET

BET: Geeft de periodieke betaling voor een annuïteit.

De formule BET in Excel berekent de betaling voor een lening, op basis van vaste betalingen en een vast rentepercentage.

Syntaxis BET

BET(rente; aantal-termijnen; hw; [tw]; [type_getal])

rente: Het rentepercentage van de lening.

aantal-termijnen: Het totale aantal termijnen van de lening.

hw: De huidige waarde, of het totaalbedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Dit wordt ook wel de hoofdsom genoemd.

tw: De toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 0 (de toekomstige waarde van een lening is bijvoorbeeld 0).

type_getal: Het getal 0 (nul) of 1 en geeft aan wanneer betalingen moeten worden voldaan.

Functie BET in het Engels

De functie BET wordt in het Engels gebruikt als: PMT

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule BET is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COUP.AANTAL, COUP.DAGEN, COUP.DAGEN.BB, COUP.DAGEN.VV, COUP.DATUM.NB.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →