Excel formule BETA.INV

BETA.INV: Geeft de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.

Syntaxis BETA.INV

BETAVERD(kans,alfa,beta,[a],[b])

kans: Een kans die samenhangt met een beta-verdeling.

alfa: Een parameter van de verdeling.

beta: Een parameter van de verdeling.

a: Een optionele ondergrens voor het interval van x.

b: Een optionele bovengrens voor het interval van x.

Functie BETA.INV in het Engels

De functie BETA.INV wordt in het Engels gebruikt als: BETA.INV

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule BETA.INV is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BETA.VERD, BINOM.VERD, BINOMIALE.INV, CHIKW.INV, CHIKW.INV.RECHTS.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →