Excel formule BETA.VERD

BETA.VERD: Geeft de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.

Syntaxis BETA.VERD

BETAVERD(x,alfa,beta,[A],[B])

x: De waarde tussen A en B waarvoor de functie wordt geëvalueerd.

alfa: Een parameter van de verdeling.

beta: Een parameter van de verdeling.

a: Een optionele ondergrens voor het interval van x.

b: Een optionele bovengrens voor het interval van x.

Functie BETA.VERD in het Engels

De functie BETA.VERD wordt in het Engels gebruikt als: BETA.DIST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule BETA.VERD is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BINOM.VERD, BINOMIALE.INV, CHIKW.INV, CHIKW.INV.RECHTS, CHIKW.TEST.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →