Excel formule BETROUWBAARHEID

BETROUWBAARHEID: Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie.

Syntaxis BETROUWBAARHEID

BETROUWBAARHEID(alfa,standaarddev,grootte)

alfa: Het significantieniveau op basis waarvan het niveau van betrouwbaarheid wordt berekend. Het betrouwbaarheidsniveau is gelijk aan 100*(1 - alfa)%. Als alfa 0,05 bedraagt, is het betrouwbaarheidsniveau dus 95%.

standaarddev: De standaarddeviatie voor het gegevensbereik binnen de populatie. Deze wordt verondersteld bekend te zijn.

grootte: De grootte van de steekproef.

Functie BETROUWBAARHEID in het Engels

De functie BETROUWBAARHEID wordt in het Engels gebruikt als: CONFIDENCE

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule BETROUWBAARHEID is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BINOMIALE.VERD, CHI.KWADRAAT, CHI.KWADRAAT.INV, CHI.TOETS, COVARIANTIE.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →