Excel formule BIN.N.DEC

BIN.N.DEC: Converteert een binair getal naar een decimaal getal.

De formule BIN.N.DEC in Excel converteert een binair getal naar een decimaal getal.

Syntaxis BIN.N.DEC

BIN.N.DEC(getal)

getal : Het binaire getal dat u wilt converteren. Getal kan maximaal tien tekens (tien bits) bevatten. De meest significante bit van getal is de teken-bit. De overige negen bits zijn waarde-bits. Negatieve getallen worden weergegeven volgens de twee-complementnotatie.

Functie BIN.N.DEC in het Engels

De functie BIN.N.DEC wordt in het Engels gebruikt als: BIN2DEC

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule BIN.N.DEC is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BIN.N.HEX, BIN.N.OCT, C.ABS, C.ARGUMENT, C.COS.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →