Excel formule BIN.N.HEX

BIN.N.HEX: Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal.

De formule BIN.N.HEX in Excel converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal.

Syntaxis BIN.N.HEX

BIN.N.HEX(getal, [aantal_tekens])

getal: Het binaire getal dat u wilt converteren. Getal kan maximaal tien tekens (tien bits) bevatten. De meest significante bit van getal is de teken-bit. De overige negen bits zijn waarde-bits. Negatieve getallen worden weergegeven volgens de twee-complementnotatie.

aantal_tekens: Het aantal tekens dat u wilt gebruiken. Als u aantal_tekens weglaat, wordt met BIN.N.HEX het minimum aantal tekens gebruikt dat nodig is om het getal hexadecimaal weer te geven. aantal_tekens is handig als u het resultaat wilt opvullen met voorloopnullen.

Functie BIN.N.HEX in het Engels

De functie BIN.N.HEX wordt in het Engels gebruikt als: BIN2HEX

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule BIN.N.HEX is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BIN.N.OCT, C.ABS, C.ARGUMENT, C.COS, C.EXP.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →