Excel formule BINOM.VERD

BINOM.VERD: Geeft de binomiale verdeling.

Syntaxis BINOM.VERD

BINOMIALE.VERD(aantal_gunstig,experimenten,kans_gunstig,cumulatief)

aantal-gunstig: Het aantal gunstige uitkomsten in een experiment.

experimenten: Het aantal onafhankelijke experimenten.

kans-gunstig: De kans op een gunstige uitkomst voor elk afzonderlijk experiment.

cumulatief: Een logische waarde die de vorm van de functie bepaalt. Als cumulatief WAAR is, resulteert BINOM.VERD in de cumulatieve verdelingsfunctie die de kans op ten hoogste aantal-gunstige uitkomsten aangeeft. Is cumulatief ONWAAR, dan resulteert BINOM.VERD in de kansdichtheidsfunctie die de kans op aantal-gunstige uitkomsten aangeeft.

Functie BINOM.VERD in het Engels

De functie BINOM.VERD wordt in het Engels gebruikt als: BINOM.DIST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule BINOM.VERD is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BINOMIALE.INV, CHIKW.INV, CHIKW.INV.RECHTS, CHIKW.TEST, CHIKW.VERD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →