Excel formule BINOMIALE.INV

BINOMIALE.INV: Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner dan of gelijk aan een criteriumwaarde is.

Syntaxis BINOMIALE.INV

BINOM.INV(trials,probability_s,alpha)

experimenten: Het aantal Bernoulli-experimenten.

kans-gunstig: De kans op een gunstige uitkomst voor elk afzonderlijk experiment.

alfa: De waarde van het criterium.

Functie BINOMIALE.INV in het Engels

De functie BINOMIALE.INV wordt in het Engels gebruikt als: BINOM.INV

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule BINOMIALE.INV is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: CHIKW.INV, CHIKW.INV.RECHTS, CHIKW.TEST, CHIKW.VERD, CHIKW.VERD.RECHTS.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →