Excel formule BOOGTAN2

BOOGTAN2: Geeft de arctangens van de x- en y-coördinaten.

De formule BOOGTAN2 in Excel berekent de boogtangens, of inverse tangens, van de opgegeven x- en y-coördinaten. De boogtangens is de hoek tussen de x-as en de lijn die loopt van het punt (0) tot het punt (x-getal; y-getal). De hoek wordt uitgedrukt in radialen van -pi tot pi, exclusief -pi.

Syntaxis BOOGTAN2

BOOGTAN2(x_getal, y_getal)

x-getal: De x-coördinaat van het punt.

y-getal: De y-coördinaat van het punt.

Functie BOOGTAN2 in het Engels

De functie BOOGTAN2 wordt in het Engels gebruikt als: ATAN2

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule BOOGTAN2 is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: BOOGTANH, COMBINATIES, COS, COSH, DETERMINANTMAT.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →