Excel formule C.EXP

C.EXP: Geeft de exponent van een complex getal.

De formule C.EXP in Excel berekent de exponentiële waarde van een complex getal in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis C.EXP

C.EXP(complex_getal)

complex_getal: Een complex getal waarvan u de exponentiële waarde wilt berekenen.

Functie C.EXP in het Engels

De functie C.EXP wordt in het Engels gebruikt als: IMEXP

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.EXP is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: C.IM.DEEL, C.LN, C.LOG10, C.LOG2, C.MACHT.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →