Excel formule C.LN

C.LN: Geeft de natuurlijke logaritme van een complex getal.

De formule C.LN in Excel berekent de natuurlijke logaritme van een complex getal in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis C.LN

C.LN(complex_getal)

complex_getal: Een complex getal waarvan u de natuurlijke logaritme wilt berekenen.

Functie C.LN in het Engels

De functie C.LN wordt in het Engels gebruikt als: IMLN

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.LN is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: C.LOG10, C.LOG2, C.MACHT, C.PRODUCT, C.QUOTIENT.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →