Excel formule C.MACHT

C.MACHT: Geeft een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal.

De formule C.MACHT in Excel verheft een complex getal in de notatie x + yi of x + yj tot een bepaalde macht.

Syntaxis C.MACHT

C.MACHT(complex_getal, getal)

complex_getal: Een complex getal dat u tot een bepaalde macht wilt verheffen.

getal: De macht tot welke u het complexe getal wilt verheffen.

Functie C.MACHT in het Engels

De functie C.MACHT wordt in het Engels gebruikt als: IMPOWER

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.MACHT is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: C.PRODUCT, C.QUOTIENT, C.REEEL.DEEL, C.SIN, C.SOM.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →