Excel formule C.PRODUCT

C.PRODUCT: Geeft het product van maximaal 29 complexe getallen.

De formule C.PRODUCT in Excel berekent het product van 1 tot 255 complexe getallen in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis C.PRODUCT

C.PRODUCT(complex_getal1, [complex_getal2], ...)

complex_getal1, [complex_getal2], ...: complex_getal1 is vereist, de volgende zijn dat niet. 1 tot 255 complexe getallen die u wilt vermenigvuldigen.

Functie C.PRODUCT in het Engels

De functie C.PRODUCT wordt in het Engels gebruikt als: IMPRODUCT

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.PRODUCT is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: C.QUOTIENT, C.REEEL.DEEL, C.SIN, C.SOM, C.TOEGEVOEGD.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →