Excel formule C.QUOTIENT

C.QUOTIENT: Geeft het quotiënt van twee complexe getallen.

De formule C.QUOTIENT in Excel berekent het quotiënt van twee complexe getallen in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis C.QUOTIENT

C.QUOTIENT(complex_getal1, complex_getal2)

complex_getal1: De complexe teller of het complexe deeltal.

complex_getal2: De complexe noemer of deler.

Functie C.QUOTIENT in het Engels

De functie C.QUOTIENT wordt in het Engels gebruikt als: IMDIV

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.QUOTIENT is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: C.REEEL.DEEL, C.SIN, C.SOM, C.TOEGEVOEGD, C.VERSCHIL.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →