Excel formule C.REEEL.DEEL

C.REEEL.DEEL: Geeft de reële coëfficiënt van een complex getal.

De formule C.REEEL.DEEL in Excel bepaalt de reële coëfficiënt van een complex getal in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis C.REEEL.DEEL

C.REEEL.DEEL(complex_getal)

complex_getal: Een complex getal waarvan u de reële coëfficiënt wilt weten.

Functie C.REEEL.DEEL in het Engels

De functie C.REEEL.DEEL wordt in het Engels gebruikt als: IMREAL

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.REEEL.DEEL is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: C.SIN, C.SOM, C.TOEGEVOEGD, C.VERSCHIL, C.WORTEL.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →