Excel formule C.SIN

C.SIN: Geeft de sinus van een complex getal.

De formule C.SIN in Excel berekent de sinus van een complex getal in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis C.SIN

C.SIN(complex_getal)

complex_getal: Een complex getal waarvan u de sinus wilt berekenen.

Functie C.SIN in het Engels

De functie C.SIN wordt in het Engels gebruikt als: IMSIN

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.SIN is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: C.SOM, C.TOEGEVOEGD, C.VERSCHIL, C.WORTEL, COMPLEX.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →