Excel formule C.TOEGEVOEGD

C.TOEGEVOEGD: Geeft het complexe toegevoegde getal van een complex getal.

De formule C.TOEGEVOEGD in Excel berekent de complex toegevoegde van een complex getal in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis C.TOEGEVOEGD

C.TOEGEVOEGD(complex_getal)

complex_getal: Een complex getal waarvan u de complex toegevoegde wilt weten.

Functie C.TOEGEVOEGD in het Engels

De functie C.TOEGEVOEGD wordt in het Engels gebruikt als: IMCONJUGATE

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.TOEGEVOEGD is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: C.VERSCHIL, C.WORTEL, COMPLEX, CONVERTEREN, DEC.N.BIN.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →