Excel formule C.WORTEL

C.WORTEL: Geeft de vierkantswortel van een complex getal.

De formule C.WORTEL in Excel berekent de vierkantswortel van een complex getal in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis C.WORTEL

C.WORTEL(complex_getal)

complex_getal: Een complex getal waarvan u de vierkantswortel wilt berekenen.

Functie C.WORTEL in het Engels

De functie C.WORTEL wordt in het Engels gebruikt als: IMSQRT

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule C.WORTEL is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COMPLEX, CONVERTEREN, DEC.N.BIN, DEC.N.HEX, DEC.N.OCT.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →