Excel formule CEL

CEL: Geeft informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel.

De formule CEL in Excel de functie CEL geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel. Als u bijvoorbeeld wilt controleren of een cel een numerieke waarde bevat in plaats van tekst, voordat u met de cel een berekening uitvoert, kunt u de volgende formule gebruiken:

Syntaxis CEL

CEL(infotype, [verwijzing])

infotype: Dit is een tekstwaarde waarmee u opgeeft welk informatietype u voor de cel wilt ophalen. De volgende lijst bevat de mogelijke waarden voor het argument infotype en de bijbehorende resultaten.

verw: De cel waarover u informatie wilt ophalen. Als u dit argument weglaat, wordt de informatie die in het argument infotype is opgegeven, opgehaald voor de laatste cel die is gewijzigd. Als het argument verw een cellenbereik is, haalt de functie CEL alleen de informatie op voor de cel linksboven in het bereik.

Functie CEL in het Engels

De functie CEL wordt in het Engels gebruikt als: CELL

Excel formules uit de categorie Informatie

De Excel formule CEL is een functie van de Excel formules categorie Informatie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: INFO, IS.EVEN, IS.ONEVEN, ISFOUT, ISFOUT2.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →