Excel formule CHIKW.VERD

CHIKW.VERD: Geeft de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.

Syntaxis CHIKW.VERD

CHIKW.VERD(x,vrijheidsgraden,cumulatief)

x: De waarde tussen A en B waarvoor de functie wordt geƫvalueerd.

vrijheidsgraden: Het aantal vrijheidsgraden.

cumulatief: Een logische waarde die de vorm van de functie bepaalt. Als cumulatief WAAR is, resulteert CHIKW.VERD in de cumulatieve verdelingsfunctie. Als cumulatief ONWAAR is, resulteert CHIKW.VERD in de kansdichtheidsfunctie.

Functie CHIKW.VERD in het Engels

De functie CHIKW.VERD wordt in het Engels gebruikt als: CHISQ.DIST

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule CHIKW.VERD is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: CHIKW.VERD.RECHTS, CORRELATIE, COVARIANTIE.P, COVARIANTIE.S, DEV.KWAD.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →