Excel formule COMBINATIES

COMBINATIES: Geeft het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten.

De formule COMBINATIES in Excel geeft als resultaat het aantal combinaties voor een gegeven aantal objecten. Gebruik COMBINATIES om te bepalen hoeveel combinaties u kunt samenstellen uit een gegeven aantal objecten.

Syntaxis COMBINATIES

COMBINATIES(getal, aantal_gekozen)

getal: Het aantal objecten.

aantal-gekozen: Het aantal objecten in elke combinatie.

Functie COMBINATIES in het Engels

De functie COMBINATIES wordt in het Engels gebruikt als: COMBIN

Excel formules uit de categorie Wiskunde en trigonometrie

De Excel formule COMBINATIES is een functie van de Excel formules categorie Wiskunde en trigonometrie. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COS, COSH, DETERMINANTMAT, DUBBELE.FACULTEIT, EVEN.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →