Excel formule COMPLEX

COMPLEX: Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal.

De formule COMPLEX in Excel converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar complexe getallen in de notatie x + yi of x + yj.

Syntaxis COMPLEX

COMPLEX(reëel_deel, imaginair_deel, [achtervoegsel])

reëel_deel: De reële coëfficiënt van het complexe getal.

imaginair_deel: De imaginaire coëfficiënt van het complexe getal.

achtervoegsel: Het achtervoegsel voor het imaginaire deel van het complexe getal. Als u achtervoegsel weglaat, wordt van de waarde "i" uitgegaan.

Functie COMPLEX in het Engels

De functie COMPLEX wordt in het Engels gebruikt als: COMPLEX

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule COMPLEX is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: CONVERTEREN, DEC.N.BIN, DEC.N.HEX, DEC.N.OCT, DELTA.Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →