Excel formule CONVERTEREN

CONVERTEREN: Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid.

De formule CONVERTEREN in Excel converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid. U kunt met CONVERTEREN bijvoorbeeld een afstandstabel in mijlen omzetten naar een afstandstabel in kilometers.

Syntaxis CONVERTEREN

CONVERTEREN(getal, van_eenheid, naar_eenheid)

getal: De waarde in van_eenheid die u wilt converteren.

van_eenheid: De eenheid die voor getal wordt gebruikt.

naar_eenheid: De eenheden voor het resultaat. CONVERTEREN accepteert de volgende tekstwaarden voor van_eenheid en naar_eenheid (tussen dubbele aanhalingstekens):

Functie CONVERTEREN in het Engels

De functie CONVERTEREN wordt in het Engels gebruikt als: CONVERT

Excel formules uit de categorie Techniek

De Excel formule CONVERTEREN is een functie van de Excel formules categorie Techniek. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DEC.N.BIN, DEC.N.HEX, DEC.N.OCT, DELTA, FOUT.COMPLEMENT.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →