Excel formule CORRELATIE

CORRELATIE: Geeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen.

De formule CORRELATIE in Excel berekent de correlatiecoëfficiënt van de cellenbereiken matrix1 en matrix2. U gebruikt de correlatiecoëfficiënt om het verband tussen twee eigenschappen vast te stellen. U kunt bijvoorbeeld het verband tussen de gemiddelde temperatuur op een bepaalde plaats en het gebruik van airconditioning vaststellen.

Syntaxis CORRELATIE

CORRELATIE(matrix1, matrix2)

matrix1: Een cellenbereik met waarden.

matrix2: Een tweede cellenbereik met waarden.

Functie CORRELATIE in het Engels

De functie CORRELATIE wordt in het Engels gebruikt als: CORREL

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule CORRELATIE is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COVARIANTIE.P, COVARIANTIE.S, DEV.KWAD, EXPON.VERD.N, F.INV.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →