Excel formule COUP.AANTAL

COUP.AANTAL: Geeft het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum.

De formule COUP.AANTAL in Excel berekent het aantal coupons dat uitbetaald moet worden tussen de stortingsdatum en de vervaldatum, en rondt dit aantal zonodig naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Syntaxis COUP.AANTAL

COUP.AANTAL(stortingsdatum, vervaldatum, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie COUP.AANTAL in het Engels

De functie COUP.AANTAL wordt in het Engels gebruikt als: COUPNUM

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule COUP.AANTAL is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COUP.DAGEN, COUP.DAGEN.BB, COUP.DAGEN.VV, COUP.DATUM.NB, COUP.DATUM.VB.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →