Excel formule COUP.DAGEN

COUP.DAGEN: Geeft het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt.

De formule COUP.DAGEN in Excel bepaalt het aantal dagen in de couponperiode waarin de stortingsdatum valt.

Syntaxis COUP.DAGEN

COUP.DAGEN(stortingsdatum, vervaldatum, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie COUP.DAGEN in het Engels

De functie COUP.DAGEN wordt in het Engels gebruikt als: COUPDAYS

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule COUP.DAGEN is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COUP.DAGEN.BB, COUP.DAGEN.VV, COUP.DATUM.NB, COUP.DATUM.VB, CUM.HOOFDSOM.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →