Excel formule COUP.DAGEN.BB

COUP.DAGEN.BB: Geeft het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum.

Syntaxis COUP.DAGEN.BB

COUP.DAGEN.BB(stortingsdatum, vervaldatum, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie COUP.DAGEN.BB in het Engels

De functie COUP.DAGEN.BB wordt in het Engels gebruikt als: COUPDAYBS

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule COUP.DAGEN.BB is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COUP.DAGEN.VV, COUP.DATUM.NB, COUP.DATUM.VB, CUM.HOOFDSOM, CUM.RENTE.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →