Excel formule COUP.DAGEN.VV

COUP.DAGEN.VV: Geeft het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum.

De formule COUP.DAGEN.VV in Excel berekent het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende coupondatum.

Syntaxis COUP.DAGEN.VV

COUP.DAGEN.VV(stortingsdatum, vervaldatum, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie COUP.DAGEN.VV in het Engels

De functie COUP.DAGEN.VV wordt in het Engels gebruikt als: COUPDAYSNC

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule COUP.DAGEN.VV is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COUP.DATUM.NB, COUP.DATUM.VB, CUM.HOOFDSOM, CUM.RENTE, DB.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →