Excel formule COUP.DATUM.NB

COUP.DATUM.NB: Geeft de volgende coupondatum na de stortingsdatum.

De formule COUP.DATUM.NB in Excel berekent een getal dat de volgende coupondatum na de stortingsdatum weergeeft.

Syntaxis COUP.DATUM.NB

COUP.DATUM.NB(stortingsdatum, vervaldatum, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie COUP.DATUM.NB in het Engels

De functie COUP.DATUM.NB wordt in het Engels gebruikt als: COUPNCD

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule COUP.DATUM.NB is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: COUP.DATUM.VB, CUM.HOOFDSOM, CUM.RENTE, DB, DDB.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →