Excel formule COUP.DATUM.VB

COUP.DATUM.VB: Geeft de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum.

De formule COUP.DATUM.VB in Excel berekent een getal dat de vorige coupondatum vóór de stortingsdatum weergeeft.

Syntaxis COUP.DATUM.VB

COUP.DATUM.VB(stortingsdatum, vervaldatum, frequentie, [soort_jaar])

stortingsdatum: De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

vervaldatum: De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

Functie COUP.DATUM.VB in het Engels

De functie COUP.DATUM.VB wordt in het Engels gebruikt als: COUPPCD

Excel formules uit de categorie Financieel

De Excel formule COUP.DATUM.VB is een functie van de Excel formules categorie Financieel. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: CUM.HOOFDSOM, CUM.RENTE, DB, DDB, DISCONTO.Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →