Excel formule COVARIANTIE

COVARIANTIE: Geeft de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties.

Syntaxis COVARIANTIE

COVARIANTIE(matrix1,matrix)

matrix1: Het eerste cellenbereik met gehele getallen.

matrix2: Het tweede cellenbereik met gehele getallen.

Functie COVARIANTIE in het Engels

De functie COVARIANTIE wordt in het Engels gebruikt als: COVAR

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule COVARIANTIE is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: CRIT.BINOM, EXPON.VERD, F.INVERSE, F.TOETS, F.VERDELING.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →