Excel formule COVARIANTIE.S

COVARIANTIE.S: Geeft de covariantie voor een steekproef.

Syntaxis COVARIANTIE.S

COVARIANTIE.S(matrix1,matrix2)

matrix1: Het eerste cellenbereik met gehele getallen.

matrix2: Het tweede cellenbereik met gehele getallen.

Functie COVARIANTIE.S in het Engels

De functie COVARIANTIE.S wordt in het Engels gebruikt als: COVARIANCE.S

Excel formules uit de categorie Statistisch

De Excel formule COVARIANTIE.S is een functie van de Excel formules categorie Statistisch. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: DEV.KWAD, EXPON.VERD.N, F.INV, F.INV.RECHTS, F.TEST.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →