Excel formule CRIT.BINOM

CRIT.BINOM: Geeft de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium.

Syntaxis CRIT.BINOM

CRIT.BINOM(experimenten,kans-gunstig,alfa)

experimenten: Het aantal Bernoulli-experimenten.

kans-gunstig: De kans op een gunstige uitkomst voor elk afzonderlijk experiment.

alfa: De waarde van het criterium.

Functie CRIT.BINOM in het Engels

De functie CRIT.BINOM wordt in het Engels gebruikt als: CRITBINOM

Excel formules uit de categorie Compatibiliteit

De Excel formule CRIT.BINOM is een functie van de Excel formules categorie Compatibiliteit. Andere formules uit deze categorie zijn o.a.: EXPON.VERD, F.INVERSE, F.TOETS, F.VERDELING, GAMMA.INV.Excel formules Engels Nederlands

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Engels naar Nederlands.… Meer →


Excel formules Nederlands Engels

Hieronder een overzicht van de Excel Formules van Nederlands naar Engels.… Meer →


Verticaal zoeken in Excel

Met verticaal zoeken kunt u zoeken naar een waarde in de eerste kolom van een tabelmatrix, en een waarde uit een andere kolom van de tabelmatrix als r… Meer →